Lista preemptorilor in vederea exercitarii dreptului de preemptiune asupra ofertei de vanzare