0265-458.212      0265-458.112
  ogra@cjmures.ro

Populatia comunei Ogra conform recensamantului din anul 2002 se ridica la un numar de 2.441 persoane pe localitati situatia acesteia fiind urmatoarea:

Ogra cu 1.565 persoane , Dileul Vechi cu 239 persoane , Giulus cu 210 persoane , Lascud cu 256 si Vaideiu cu 171 persoane.

Structura populatiei pe intreaga comuna se prezinta astfel:

  • pe sexe : 1193 barbati si 1248 femei
  • pe nationalitati : 1266 români , 634 maghiari , 3 germani , 537 rromi si 1 alte nationalitati .
  • apartenenta religioasa : 1.503 ortodoxa , 551 reformata , 118 romano –catolica , 177 greco –catolica , 2 unitarieni , 90 alte religii

Localitatea de resedinta a comunei este satul Ogra, cu o suprafata in intravilan de 106,64 ha, din care se specifica 68,70 ha locuinte, 13,90 ha terenuri agricole libere, 7,81 ha unitati agro zootehnice, 5,33 ha gospodarie comunala (cimitirul), 11,52 ha căi de comunicatii , 2,14 ha institutii si servicii de interes public.

Autoritatile administratiei publice locale sunt:

  • Consiliul local, cu sediul in localitatea Ogra , str. Principala nr. 103/A constituit la data de 17.06.2004 dintr-un numar de 11 membrii reprezentanti ai partidelor : PNL – 4 , UDMR – 3 , PSD -2 , PRM – 1 PRSD -1
  • Primaria comunei, cu sediul in localitatea Ogra str. Principala nr. 103/A
  • Postul de Politie al comunei cu sediul in com. Ogra

Partidele politice sunt reprezentate de catre organizatiile: P.S.D , U.D.M.R , P.N.L , P.R.M si P.U.R existand pe raza comunei si membrii ai partidelor P.D, P.U.N.R

Comuna Ogra detine rangul de comuna de gradul III , stabilit conform Legii nr. 351/ 2001 privind aprobarea Planului de amenajarea a teritoriului national, Sectiunea a IV a – Reteaua de localitati.

Persoanelor nascute in comuna Ogra , la implinirea varstei de 18 ani li se acorda titlul si certificatul de fiu / fiica al / a comunei , de catre primar , in luna ianuarie pentru anul trecut.