0265-458.212      0265-458.112
  ogra@cjmures.ro

Denumirea unității administrativ – teritoriale: Ogra

Codul județului: 26

Denumirea județului: Mureş

Tipul unității administrativ-teritoriale: 14 – C

Codul SIRUTA al unității administrativ-teritoriale: 118575

Adresa: Localitatea Ogra, Str. Principală nr. 103/A

Cod poştal 547440

Telefon : 0265-458212

Fax : 0265-458112

E-mail: ogra@cjmures.ro

E-mail securizat stare civilă: ogra@ms.e-adm.ro